COOPERATIVA BUCATE DIN PROXIMITATE a fost infiintata in anul 2020 în scopul asocierii producătorilor din teritoriul GAL Podișul Mediașului în vederea comercializării produselor locale și utilizarea optimă a resurselor.

Proiectul DEZVOLTAREA LANȚULUI SCURT DE APROVIZIONARE “BUNĂTĂȚI DIN PODIȘUL MEDIAȘULUI“” este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PODISUL MEDIASULUI, implementat de Bucate din Proximitate Cooperativa Agricola:

OBIECTIV GENERAL:

Facilitarea cooperării între fermierii din teritoriul GAL Podișul Mediașului în vederea comercializării produselor locale prin intermediul lanțurilor alimentare scurte și valorificarea superioară a producției agricole

OBIECTIVE SPECIFICE

OS 1: Dezvoltarea lanțului scurt de aprovizionare prin:

  • Campanii de vanzare on-line și promovare on-line / offline (site propriu cu magazin, prin distribuție de materiale publicitare – gazeta 4 pagini, promovare on-line)
  • Evenimente de promovare a lanțului alimentar scurt, cu degustări și activități de informare:
  1. bike-brunch cu produse locale de la producători din GAL PM (se va incheia un acord de parteneriat cu unitatea de management a destinației de ecoturism ,,Colinele Transilvaniei” in perioada implementarii proiectului)
  2. târguri de produse locale realizate împreună cu UAT-urile din zona Podișul Mediașului ( 4 târguri)

OS 2: Dotarea liderului de proiect cu echipamente și mijloace de transport adecvate pentru dezvoltarea și sustenabilitatea lanțului alimentar scurt

OS 3: Organizarea de campanii de informare și educație cu privire la alimentația sănătoasă și activitățile de producție bazate pe ingrediente provenite din surse de origine verificate, precum și prezentarea conceptului: lanț scurt de aprovizionare.

  • Realizarea de clipuri video de prezentare și informare cu privire la avantajele lanțurilor alimentare scurte pentru producători și pentru consumatori (12 clipuri video) și promovarea acestora în mediul on-line

OS 4: Creșterea capacității organizaționale a partenerilor din acordul de cooperare pe parcursul a 21 de luni de implementare a proiectului