Proiectul “BUCATE DIN PROXIMITATE” este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin PROGRAMUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PODISUL MEDIASULUI, implementat de Fundatia Adept Trasilvania in parteneriat cu Asociatia pentru Dezvoltare Durabila Transilvania Mea

OBIECTIV GENERAL:

Facilitarea cooperarii intre fermieri din teritoriul GAL Podisul Mediasului pentru comercializarea produselor locale prin intermediul lanțurilor scurte alimentare, înființarea unei structuri asociative si promovarea lanțurilor scurte alimentare

OBIECTIVE SPECIFICE

  1. Identificarea de noi modalități de comercializare pentru producători din GAL Podisul Mediașului prin intermediul unei sesiuni de instruire privind marketingul produselor locale și atragerea de noi categorii de consumatori
  2. Dezvoltarea de legături între sectorul agroalimentar și cei turistic din zonă, prin încheierea de parteneriate și aprovizionarea cu produse alimentare locale in cadrul lanturilor scurte alimentare
  3. Extinderea parteneriatului ,,de jos in sus” prin actiuni de animare si asocierea producătorilor locali pentru valorificarea producției membrilor prin intermediul lanțurilor scurte alimentare, inclusiv facilitarea comercializarii productiei agricole in procent de minim 15% din valoarea nerambursabila a proiectului de catre forma juridica nou infintata.
  4. Creșterea capacității organizaționale a partenerilor din acordul de cooperare pe parcursul a 21 de luni de implementare a proiectului

ACTIVITATI

  • TARGURI LOCALE
  • ZIUA FERMEI
  • CORTYARD DINNING
  • BIKE BRUNCH